Personvern

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det, hvor vi lagrer data og hva vi bruker dem til.

Vi samler inn statistikk om hvordan tjenestene våre brukes. På hjelmelandnaturlegvis.no samler vi ikke inn personopplysninger utover brukernes IP-adresse, og vi kan ikke bruke informasjonen til å identifisere enkeltindivider. Nedenfor kan du lese mer om hvorfor og hvordan vi samler informasjon.

Hjelmeland Naturlegvis er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi henter inn via våre nettsider.

Hva er personopplysninger og hvilke regler gjelder?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Hjelmeland Naturlegvis samler ikke inn personopplysninger utover IP-adresse med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å være abonnent på nyhetsbrev e.l.

Vårt behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et rettslig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen.

Det følger av personopplysningsloven at Hjelmeland Naturlegvis kan behandle personopplysninger til formål som ivaretar en legitim interesse så lenge ikke hensynet til brukernes personvern vil veie tyngre. Hjelmeland Naturlegvis sin interesse er å innhente brukernes IP-adresse og de øvrige opplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen for behandlingen av opplysninger som gjør det mulig å lage bedre brukeropplevelser for deg.

Hvorfor samler vi inn opplysninger om deg?

For å tilrettelegge og tilpasse hjelmelandnaturlegvis.no for våre brukere slik at den blir bedre og enklere å bruke.

For å gjøre interne analyser som bl.a. kan bidra i vårt arbeid med å gjøre nettsidene bedre for de som besøker oss.

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan brukes de?

Hjelmelandnaturlegvis.no lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg som person.

Vi samler teknisk informasjon som f.eks. hvilken type nettleser som brukes, om det benyttes en PC, mobil eller nettbrett og hvilket operativsystem enheten har, dato og tid for besøket og lokasjon basert på IP-adressen. Dette gjør det bl.a. mulig for oss å tilpasse tjenestene våre til riktig enhet (f.eks. mobil eller desktop) og nettleser.

Vi samler informasjon om hvordan våre tjenester brukes. Vi registrerer bl.a. hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge brukerne er på siden, hvilke sider de kom fra, hvor de klikker seg videre og hva man søker på. Dette gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre og gi innhold som er relevant for brukerne våre. Informasjonen kan også benyttes for å rapportere grad av interesse for artikler. Vi bruker i hovedsak måle- og analyseverktøyet Google Analytics til denne type analyse. Du kan lese deres personvernerklæring her.

Opplysninger som deles med andre aktører

Når vi bruker Googles tjenester deler vi også informasjon med dem. Dvs. at Google får tilgang til din IP-adresse og besøkshistorikk og kan knytte dette til din Google-konto for å bedre tilpasse sine tjenester til deg. Dette kan du lese mer om og evt. reservere deg mot på Googles personvernside her.

Hjelmeland Naturlegvis deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider. Vi kan ikke identifisere enkeltpersoner. Ved å dele denne informasjonen med Facebook kan vi målrette artikler på Facebook mot ulike brukergrupper basert på deres bruksmønster og interesser som disse gjennom brukervilkårene på Facebook har godkjent å dele med 3. part (annonsører). Dersom du er bruker på Facebook kan du endre dine personlige innstillinger her.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du kan selv velge å slå av cookies i din nettleser og på din mobil, eller reservere deg mot personlig reklame på youronlinechoices.

Som registrert har du rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Innsynsretten omfatter informasjon om hvor opplysninger om deg er hentet fra, til hvilke formål de blir behandlet, om de har blitt gitt videre til noen andre, og i så fall hvem de har blitt gitt videre til.

I den grad vi har lagret opplysninger som kan knyttes til deg, har du også rett til innsyn i de konkrete opplysningene. For Hjelmeland Naturlegvis gjelder dette bare opplysninger vi har lagret om mottakere av eventuelle nyhetsbrev (dette er foreløpig ikke aktivert).

Vi vet ikke hvem som er innehaver av IP-adressene og har heller ikke ønske eller mulighet til å få verifisert hvem dette er. Vi kan derfor ikke gi innsyn i IP-adresser og data knyttet til disse.

Dersom vi har registrert uriktige opplysninger om deg, kan du også kreve at opplysningene korrigeres. Videre kan du kreve at opplysningene slettes. Dette vil også kun gjelde for opplysninger om mottakere av eventuelle nyhetsbrev (dette er foreløpig ikke aktivert).

Klagerett

Hvis du mener at Hjelmeland Naturlegvis ikke behandler personopplysningene i samsvar med lover og regler, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du bør gå frem finner du på Datatilsynet sine nettsider.