Viganeset Nord luftfoto

Næringsareal

Er du næringsdrivande og ønsker å etablera ei bedrift i Hjelmeland, eller vil bedrifta di i Hjelmeland utvida eller endra drifta?

Då kan du ta kontakt med kommunen sin næringsrådgjevar for å få informasjon og rettleiing blant anna om kommunale planar og andre rammevilkår, tilgjengelege næringsareal, og aktuelle tilskotsordningar.

Oversikt med informasjon om næringsareal i kommunen: