Hjelmelandsv à gen à smund Sigmundstad

Hjelmeland Frivilligsentral

Hjelmeland Frivilligsentral

404 39 155

postmottak@hjelmeland.kommune.no

Bidra med det du kan!

Frivilligsentralen skal vere ein møteplass som er open for alle med lyst til å vere med på frivillig verksemd. Sentralen skal vere eit kraftsenter og kontaktpunkt for menneske, frivillige organisasjonar og det offentlege.

Frivilligsentralen/Hjelmeland kommune har nyleg inngått avtale med Frilager og det ligg allereie to kanoer i Hjelmelandsvågen klar til utlån. Gjennom Frilager kan du få låna deg diverse utstyr du måtte trenge.


Lag og organisasjonar i Hjelmeland

I Hjelmeland kommune finn du i alt 126 ulike lag, foreningar og organiasasjoner!

Hjelmeland kommune har oppretta Foreningsportalen der du finn ei samla oversikt over alle desse basert på geografisk område og kategori.


Følg Hjelmeland Frivilligsentral på Facebook.

Besøk heimesida til Hjelmeland Frivilligsentral.

Adresse:

Kontaktperson Åsmund Sigmundstad.

Vågavegen 115
4130 Hjelmeland