Vighedlå AS

Vighedlå AS

975 97 290 | 982 66 190

steffen@kildal.eu | arne@jormeland.no

Vighedlå AS eig og utviklar eit industriområde på over 60 dekar, på Viganeset. Her kan du leige eller kjøpe dei finaste industritomtene i Ryfylke, eller leige plass i ferdige bygg.

Alt er rett ved fjorden! Vighedlå AS er i gang med utfylling av ny, stor molo, og innafor denne skal det etablerast flott hamn for verksemder.

Det gamle industribygget nærast kaia er no fylt opp og husar fleire ulike verksemder med stadig aukande tal på tilsette. Dei arbeid difor med vidare utviding av areal for verkstad/produksjon, kontor og lager.

Ta kontakt med Vighedlå AS for informasjon om kva dei kan tilby din bedrift!

Adresse:

Viganeset 91

4130 Hjelmeland