Tytlandsvik aqua

Tytlandsvik Aqua AS

Tytlandsvik Aqua AS

913 36 004

nils@tytlandsvikaqua.no

Fremtidens postsmoltanlegg

Tytlandsvik Aqua AS eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavbruk AS med tre like deler. Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke.

Tytlandsvik Aqua AS vil ha en årlig kapasitet på 4.500 tonn postsmolt i 2021, og en av norges største og ledende produsenter av postsmolt. Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass. Anlegget er bygget med fokus på effektive og automatiserte løsninger.

Besøk heimesida deira.

Adresse:

Vormedalsvegen 1890

413o Hjelmeland