Tveitane gard Jordbæråkrene

Tveitane gard

Tveitane gard

986 27 879 | 909 41 121

fisterbaer@gmail.com

Tveitane gard ligg i Hetlandsbygda i Hjelmeland i vakre Ryfylke. Garden har lang tradisjon innan jordbærdyrking. Etter at noverande eigarar overtok i 2016 har dei fortsatt med jordbær, men utforskar også andre områder, og har mellom anna tatt opp igjen gamle familietradisjonar med sylting og safting.

Facebook | Fisterbær

Instagram | @tveitanegard

Adresse:

Fistervegen 153

4139 Fister


Kontaktinformasjon:

Sindre André Sandvik - tlf. 986 27 879

Maria M. Sandvik - 909 41 121

Slideshow Items