Steinsland gard moreller

Steinsland Gard

Steinsland Gard

928 56 288 | 948 76 290

munthe.erling@gmail.com

Steinsland Gard ligg ved Steinslandsvatnet i Hjelmeland ikkje langt frå Hjelmelandsvågen. Her har dei planta 13 dekar morellar i tunnel.

Sal av morellar tek til i starten av juli og informasjon om kvar dei sel morellane blir lagt ut på Facebook og Instagram når sesongen startar.

Facebook | Steinsland Gard

Instagram | @steinslandgard

Adresse:

Bygdavegen 65

4130 Hjelmeland


Kontaktpersonar:

Alexandra og Erling Munthe