Sommarjobben no

sommarjobben.no

Sommarjobben.no er eit tilbod til ungdommen i Ryfylke.

Dette er ein portal for alle kommunane i vår region der ungdom og studentar kan registrere seg og sjå etter ledige sommarjobbar. På nettsida kan arbeidsgjevarar finna kandidatar og er velkomne til å legge inn sommarjobbar, utan kostnad.

Besøk heimesida deira for meir informasjon.

Du kan også følga sommarjobben.no på:

Facebook | Sommarjobben.no

Instagram | Sommarjobb_Ryfylke

LinkedIn | Sommarjobben.no