Solheim Gard 9

Solheim Gard

Solheim Gard

926 17 622

athau3@online.no

Solheim Gard ligg i Hetlandsbygda (Fister) og blir drive av Bjørg og Atle Hauge.

På garden driv dei med produksjon av egg, eple, pærer, jus, blåbær og juletre.

Alle desse produkta får du kjøpt i gardsbutikken deira;- egg og jus får du kjøpt heile året, medan dei andre produkta blir selde i sesong.

Adresse:

Fistervegen 94

4139 Fister

Kontaktpersonar:

Bjørg og Atle Hauge