PG Installasjon AS

PG Installasjon AS

51 75 03 45

post@pgi.no

PG Installasjon AS er ein registrert el-installasjonsbedrift som blei etablert i 2002. Bedrifta har 19 tilsette og er lokalisert med kontor og lager i Meieribygget i Årdal. Dei har sunn økonomi og alle aksjer er eigt av tilsette.

Forretningsidéen til PG Installasjon AS er å vera den leiande elektroinstallatøren innafor el-installasjon i Ryfylke. Dei vektlegg høg fagleg kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning. PG Installasjon AS anser det som viktig å væra ei ansvarleg bedrift overfor lokalsamfunnet. Dei satsar på lokal rekruttering og å bidra med arbeidsplasser i kommunen, og dei har difor alltid plass til fleire lærlingar i bedriften.

Bedrifta har god kompetanse og nødvendige godkjenningar innan sterkstrøm- og svakstrømsområdet. Fleire av de tilsette er/har spesialisert seg på forskjellige typer el-installasjonar.

Besøk heimesida deira for meir informasjon.

Adresse

Ryfylkevegen 5469
4137 Årdal i Ryfylke