Partner Regnskap AS

Partner Regnskap AS

51 75 42 50

firmapost@partnerregnskap.no

Eit rekneskapsbyrå for heile regionen.
For alle bransjar.

Partner Regnskap er eit regionalt byrå som kjenner din bransje og som veit kva som er viktig for deg. Dei er ein samarbeidspartnar som tek ansvar for å gje deg relevant og nyttig rettleiing til akkurat din bedrift.

Det gjer di drift meir lønnsam.

Deira tenester kan tilpassast din bedrift sine behov, og dei kan ta hand om heile eller delar av rekneskapsførings- og rapporteringsarbeidet. Dei kan også utføre tenester som controller og/eller rekneskapssjef ute hos kunde.

Som eit moderne rekneskapskontor legg dei vekt på å ligge i front når det gjeld nye og effektive teknologiske løysingar til det beste for deira kunder. Dei har som mål å yte god service og fagleg kvalitet.

Besøk gjerne heimesida deira.

Adresse

Kontaktperson Karen Lendengen

Årdalstunet 15
4137 Årdal i Ryfylke