Norsk Juletre Service AS

Norsk Juletre Service AS

906 21 660

post@juletre.net

Norsk Juletre Service AS er eit produsenteigd selskap som sel juletre til grossistar, kjeder og torghandlarar. Kontorstaden deira er på Bratthetland i Hjelmeland kommune, Rogaland, medan produsentane held til i Sør-Noreg frå Hardanger til Vestfold.

Dei engasjerer seg i heile produksjonen frå planter til ferdige tre, med fagsamlingar og studieturar. Kvart år set dei av midler til forskning og utvikling av næringa. Dei har samarbeid med Dansk Juletræsdyrkerforening.

I tillegg driv dei eigne prosjekt. Dei sel juletre over heile landet og eksporterer tre til mellom anna Danmark, Tyskland, Russland, Nederland og England. Produsentar som ikkje er aksjonærar i selskapet kan også levere tre.

Ta gjerne kontakt om du har tre for salg.

Selskapet blei stifta i 1998. Det er 80 aksjonærar og mange av desse er produsentar og leverer tre til selskapet.

Facebook | Norsk Juletre Service.

Besøk heimesida deira.

Adresse:

Kontaktperson Mikal Hetland

Bratthetland 70
4139 Fister