Landbrukstenester Ryfylke SA

Landbrukstenester Ryfylke SA

412 94 234

landbrukstenester.ryfylke@n-lt.no

Landbrukstenester Ryfylke tilbyr ekstra arbeidskraft til gardar eller bedrifter. Dei kan også hjelpe med informasjon knytt til hensiktsmessig drift etter gjeldande HMS-regelverk. Dei føretek seg alt av kontraktsarbeid, lønnskjøring og innrapportering/innbetaling til Skatteetaten tilknytta deira avløyserar og landbruksvikarar. Dei formidlar også gode medlemsavtalar til avløyserane og landbruksvikarar, samt gode forsikringar som yrkesskade og ansvarsforsikring for dei tilsette.

Kombinasjonen av desse faktorane medfører at bonden slepp å bruke tid på det nemnt over. Bonden kan dermed gjera det den kan, så gjer Landbrukstenester Ryfylke det dei kan.

Har du behov for ekstra arbeidskraft på garden eller i din bedrift, og ønsker bistand frå Landbrukstenester Ryfylke som fleire andre bønder i Ryfylke? Dei hjelper deg gjerne.

Facebook | Landbrukstenester Ryfylke

Besøk gjerne heimesida deira.

Adresse:

Kontaktperson Elisabeth Hetlelid

Årdalstunet 15
4137 Årdal i Ryfylke