Kniv & Gaffel AS

Kniv & Gaffel AS

412 23 575

knivoggaffelas@gmail.com

Kniv & Gaffel driv i hovudsak med catering, men kan også hjelpa med kantinedrift, selskap, andre samankomstar og reinhald.

Kjøkkenet på Hjelmeland har direktetelefon 916 39 619. Du treff då kjøkkensjef Trond Nilsen eller Silje Jørmeland.

Facebook | Kniv & Gaffel

Besøk gjerne heimesida deira.

Adresse:

Kontaktperson Roy Munthe

Ryfylkevegen 7040
4130 Hjelmeland