Hjelmeland Sparebank

Hjelmeland Sparebank

51 75 44 00

post@hjelmeland-sparebank.no

Hjelmeland Sparebank er Ryfylkes einaste lokalbank, og har hovudkontor på Hjelmeland. Dei tilbyr det meste innan bank og forsikring. Dei er ein viktig medspelar for både private og bedrifter gjennom alle livets fasar.

Banken sponsar mange lag og organisasjonar, og når banken går godt, kan dei dela ut deler av overskotet til lag og organisasjonar gjennom gåvefondet sitt.

Link heimeside: www.hjelmeland-sparebank.no

Link Facebook: https://www.facebook.com/HjelmelandSparebank