Hia Lam bilde

HiaLam

HiaLam

911 59 718

larsnessa@gmail.com

Utifrå garden på Bratthetland driv Lars og Tonje med noko dei kaller "Hialam". Konseptet er at dei selger heile lammeslakt, partert etter ønske og vakumpakket i passelege porsjoner. Dei får også produsert pinnekjøtt, som dei leverer i god tid før jul, i pakker på 1,5 og 2,5 kilo. Det er også fine skinn av villsau i portefølgen deira.

Lamma blir sluppe på Hia i Ryfylkeheiane når dei er 4-6 veker gamle. Her går dei fram til dei blir slakta i oktober. Dei lever eit fritt liv med naturlig utfoldelse, på ein kost av lyng, urter og gras. Ei bærekraftig utnytting av lokale ressursar er viktig for HiaLam, samt at dyra får leve etter sine naturlige instinkter og behov. Dei driv derfor med utegangersauer.

Slakt kan bestillast året rundt, men leverast først i oktober/november. Pinnesteika leverast i god tid før jul. Dei leverer sjølv varene til kunder i Ryfylke eller Stavangerområdet, eller det kan hentast på garden på Bratthetland.

Følg HiaLam på Facebook.

Gardslivet kan du ta del i via Instragramkontoen HiaLam.

Adresse:

Kontaktpersonar er Lars Flatø Nessa (tlf. 911 59 718) og Tonje Flatø Nessa (salgssjef, tlf. 402 30 461)

Bratthetland 48
4139 Fister