Enkel Bygg

Enkelbygg AS

Enkelbygg AS

51 75 30 00

post@enkel.no

Alt innan bygg

Enkelbygg har til ei kvar tid fleire prosjekt gåande. Her finn du alt frå opparbeida og byggeklare tomter, til nøkkelferdige hus og hytter som dei dyktige tømmermennene deira kan bygge.

Dei påtek seg alle typar oppdrag og leverer tenester av høg kvalitet innan følgande områder:

  • totalentrepriser
  • nybygg
  • tilbygg
  • rehabilitering
  • tomteutvikling

Facebook | Enkelbygg

Besøk gjerne heimesida for meir informasjon.

Adresse:

Kontaktperson Arild Vika Karlsen

Vågavegen 4
4130 Hjelmeland

Slideshow Items