Birgitte

Atelier Blaa

Atelier Blaa

918 63 736

birgitte@kobbasteinen.no

Birgitte Raen Gilsvik er ein norsk kunstnar, som i 2021 etablerte seg med stort atelier på Randøy grendahus.

Før Birgitte flytta til Randøy i Ryfylke, budde ho i perioden 2013–2021 på Dutrupgaard utanfor København. Der har ho forutan arbeid i eige atelier teke imot kunstnarar, forfattarar og musikarar til arbeidsopphald på garden.

Ho har tidlegare budd 23 år like i strandkanten på Vassøy, der ho etablerte Galleri Blaa, der ho viste både eigne og verkane til andre kunstnarar. Utstillingane vart ofte kombinerte med sommarkonsertar. Ho har òg undervist grupper i teikning og måling, og hatt over 30 utstillingar i Noreg, Danmark og Sverige.


Besøk heimesida hennar for meir informasjon.

Adresse:

Kobbasteinen 7

4130 Hjelmeland


Kontaktperson:

Birgitte Raen Gilsvik