Aluhak Produksjon AS

Aluhak Produksjon AS

51 42 57 00

post@aluhak.no

Produksjon, salg, utleie og montering av stillassystemer i aluminium.

Aluhak kan tilby et bredt spekter av adkomstløsninger – alt fra helt enkle stiger til komplette trappetårn. De har også mange nyttige tilleggsløsninger som vil gjøre arbeidshverdagen enklere og tryggere, både for deg som skal bygge stillas og for deg som skal arbeide i stillas.

Besøk gjerne heimesida deira for meir informasjon.