Altmuligservice v/Kolbjørn Pedersen

Altmuligservice v/Kolbjørn Pedersen

980 89 799

kp@altmuligservice.no

Altmuligservice.no er eit navn som forplikter, og skaper forventningar om at alt er mulig. Når dei i tillegg har som motto: »Hjelpen er nær,…..uansett«, så har dei lagt lista ganske høgt for kva dei kan få utført av arbeid. Altmuligservice.no er klar til å hjelpe deg, enten du er fastbuande i Hjelmeland eller eier/disponerer fritidsbolig/hytte i Ryfylke. Kanskje du er på gjennomreise og får plutselig behov for hjelp. Prøv dei, hjelpen er nær,….uansett!

Altmuligservice.no har knytta til seg eit nettverk av bedrifter i regionen som dekker eit vidt spekter av servicetilbud og spesialkompetanse. For deg som kunde, betyr det at du treng kun ein henvendelse om mange spørsmål/oppgaver du har behov for å få løyst, og alt ordnes gjennom dei. Ein rekke av servicetilbudene deira, som t.d. tilsynstenester, plenklipping, vaktmeistertenester, nøkkeltenester, stell av hager og gravsteder etc. utfører dei sjølv, mens andre ting som elektriker, entreprenør, bygg og varehandel etc. er tenester dei nyttar når behovet oppstår.

Besøk heimesida deira.

Altmuligservice Kolbjørn Pedersen

Adresse:

Hovdavegen 73
Randøy
4130 Hjelmeland