Stolproduksjon

Aksel L. Hansson AS

Aksel L. Hansson AS

51 75 99 00

post@aksel.no

NATURLIG – VAKKER – VARIG

Jærstolen AKSEL® – Den originale Jærstolen – tidløst håndverk for generasjoner.

Aksel L. Hansson etablerte si verksemd på Hjelmeland i Ryfylke i 1938. Hans målsetting var ein harmonisk stol som designmessig tok seg pent ut, hadde god sittekomfort og var robust for lang levetid. Aksel si sans for estetikk i kombinasjon med godt handverk og hans mekaniske ferdigheiter skapte dermed Jærstolen AKSEL® – Den originale Jærstolen. Eit harmonisk design og behageleg sittekomfort. Ein stol for generasjonar, som er like attraktiv og etterspurt idag.

Aksel Lorentz sin onkel, Lorentz Stene Østensen, starta produksjon av Jærstolar i Spinneriet på Hjelmeland tidleg på 1930-tallet, og det var her Aksel gekk i lære. Fabrikken har sidan 1960-tallet vært etablert i dei lyseblå lokala på Søre Puntsnes, med vakker utsikt over Hjelmelandsvågen. Her føregår produksjonen fortsatt etter Aksel si oppskrift og i stor grad for hand. Fabrikken er i dag eigt og driven av Aksel sin son, Herbjørn Hansson.

Jærstolen AKSEL® – Den originale Jærstolen mottok i 2009 Klassikerprisen fra Norsk Designråd.

Arven etter Aksel L. Hansson har blitt ein klassikar. Du finn den der mennesker møtast og trivst.

Besøk gjerne heimesida deira.

Facebook | Aksel Hansson

Adresse:

Søre Puntsnes 2
4130 Hjelmeland

Jærstolar Foto: Inger Marie Grini