Rdal aqua

Årdal Aqua

Årdal Aqua AS er under oppbygging og har kapasitet til å produsere 6000 tonn med «stor-smolt» for levering til matfiskeoppdrettarar, hovudsakeleg i Rogaland. Anlegget gir også moglegheit for å produsere matfisk.

Anlegget er bygd med fremtida si resirkuleringsteknologi, og vil vera ein utfordrande og svært spennande arbeidsplass.

I 2024 startar dei opp med produksjon i dei fire førsta hallane. Planen vidare er å bygga vidare med 2 års mellomrom. Annlegget vil då stå ferdig utbygga rundt 2030.

Besøk heimesida deira for meir informasjon

Adresse

Svadbergvegen 44
4137 Årdal i Ryfylke