JÃ sneset kart

Næringsareal - Jøsneset/Fosså

• Området ligg ved FV 4700, 1,5km frå Nesvik ferjekai

• 20 dekar framtidig (uregulert) kommunal eigedom

• 5 dekar ferdig utbygd, her driv Mikals Laks

• Sjå meir i Kommuneplan