Viganeset SÃ r kart

Næringsareal i Hjelmeland - Viganeset Sør

• Diverse industri – utbygd, men mange eigedommar som ikkje er fullt utnytta ( 15 – 20 dekar unytta)

• Aktørar: Fredriksen Silketrykk, Jansen Betong, Randøy Stein, Ullestad & Jansen Transport, Jansen Betong, m.fl.

• Sjå meir i Reguleringsplan