Svadberg kart

Næringsareal i Årdal - Svadberg

• 60 dekar regulert industri – fullt utnytta

• 12 dekar utviding i kommuneplan

• 100 dekar framtidig masseuttak i kommuneplan. Samordna planlegging også for etterbruk

• Tilknyting til framtidig RV13

• Aktørar: GD-Drift AS, Aluhak, Ryfylkefrukt SA, Årdal Aqua

• Fiber er på plass

• Kort avstand til planlagd industrikai

• Sjå meir i Reguleringsplan eller i Kommuneplan