à rdalstunet kart

Næringsareal i Årdal - Årdalstunet

• 30 dekar - regulert forretning, lettindustri, kontorer – delvis utbygd

• Ledige lokal, primært til industri

• Fiber er på plass

• Ligg ved RV 13

• Aktørar: Årdal Landbruk, Hjelmeland Bygg, Coop, Partner regnskap, + div. kontorer, Ullestad olje & dekkservice, Meland Auto, Felleskjøpet

• Sjå meir i Reguleringsplan