JÃ senfjorden luftfoto

Næringsareal i Jøsenfjorden - Haugavika/Lundarneset

• 48 dekar regulert industri der 20 dekar er unytta

• 13 dekar framtidig, uregulert industriområde

• Næringsbygg på 720 m2 + småbåthamn – regulert til reiseliv

• Kommunal kai + NorStone sin kai

• Nåverande aktørar er NorStone og Gjil Maskin

• Sjå planinformasjon: Lundarneset, Haugavika

•I tillegg er det regulert 5 dekar til industriformål på Vadla