Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00

Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. –  Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03

Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05

Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07

Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Vert for Damp sauna

Damp sauna har ledig spennande stilling(ar) i Hjelmeland!

Arbeidsoppgåvene vil mellom anna vera å fyre i ovnen til gjestene, gjera reint, fylle på ved og vatn.

Du som jobbar for Damp sauna vil få tilgang til bookingsystemet og du får vite når det kjem gjester. Som regel er det lurt å vera på plass ca. ein time før gjestene kjem, slik at saunaen er varm og god.

Ungdom mellom 16 - 18 år får 150 kroner i timen, ungdom over 18 år får 200 kroner timen.

Noko for deg?

Ta kontakt med Frode på e-post frode@dampsauna.no, telefon 901 16 906 eller Amalie på e-post amalie@dampsauna.no, telefon 476 56 050.

Personar blir vurdert fortløpande, fristen er kun rettleiande.

Bli kjent med Damp sauna på heimesida deira.