Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00

Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. –  Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03

Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05

Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07

Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Turistvert og aktivitetsguidar


Årets mest spennande sommarjobbar i Hjelmeland?

Hjelmeland kommune leitar etter serviceinnstilte og aktive folk. Som turistvert er du den første besøkande møter. Det er viktig å ha eit smil på lur og vera imøtekommande. Som aktivitetsguide er du med på å planlegga og gjennomføra kjekke aktivitetar for barn og unge gjennom sommarferien. Aktivitetsguidane har mellom anna tilgang til utstyr gjennom Frilager. Det er bra om du sjølv er glad i eit aktivt liv.

Turistvert har full stilling i perioden medio juni til medio august, noko arbeid vert på laurdagar. Ønska oppstart er 13. juni 2022.

Aktivitetsguidar vil jobba i eit team med 2 – 4 personar. Stillingsprosent er frå 50 til 100 % i 4 - 7 veker i perioden medio juni til medio august.


Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillingane og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune