Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00

Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. –  Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03

Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05

Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07

Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Driftsleder - Årdal - Operativ lederstilling

Heidelberg Materials sin driftsleder ved anleggene Årdal og Jøsenfjorden går av med pensjon i løpet av 2024 og dei søker derfor hans etterfølgar.

Som driftsleiarr vil du få det overordna ansvaret for budsjett, økonomi, produksjon og drift av verksemda ved Heidelberg Materials sine anlegg i Årdal og Jøsenfjorden. Som en del av drifta ligg også ansvar for planlegging av masseuttak, oppfølging av grunneieravtalar, konsesjonar og driftsplanar. Vidare vil du ha ansvar for at strategiar, retningslinjer, system og rutiner samsvarer med bedrifta og konsernet sine mål. Dette innebær blant anna samhandling, planlegging og oppfølging av produksjon, produktkvalitet, HMS og vedlikehald.

I ein periode ser dei for seg at ein overlappar med tidlegare driftsleiar for å få til ein best muleg overgang.

Stillinga inngår i utvida leiargruppe for Heidelberg Materials Tilslag Norge og rapporterer til Produksjonssjef.

Arbeidsstad: Kontorsted vil være i Årdal

Les meir om stillinga