Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00

Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. –  Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03

Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05

Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07

Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Viglesdalsløpet

Tidspunkt: 19. juni

Stad: Nes, Årdal i Ryfylke

Opplev flott ryfylkenatur frå Nes til Viglesdalen og tilbake.

14 km terrengløp (fjell-løp).

TURKLASSE: Start mellom kl 09:00-12:00. Siste registrering tilbake kl16:00.

LØPSKLASSE: FELLESSTART Kl 12:00 Junior (12 -17 år).
Aktiv damer og herrer 3 pengepremiar i kvar klasse.

Deltakarpremie for 1. 5. 10. 15. 20. 25. 30 og 35.gong + loddtrekning av mange fine gavepremiar.

Sal av mat og drikke på Nes.

PRISAR:
Kr 100,- pr. deltakar, kr 300,- pr. familie.
Løpsklassen kr 200,- ( pluss eingongslisens for dei som ikkje har lisens).

Les meir om Viglesdalsløpet.