Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00

Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. –  Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03

Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05

Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07

Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Opning av taubane til Åse (Årdal)

Tidspunkt: 17. juni kl 17 - 19

Stad: Nes

I 30 år var taubanen livsnerven som knytte fjellgarden Åse i Årdal til omverda. Så fekk Åse veg, og taubanen blei gløymd i 30 år. Nå er han restaurert, og du kan bli med på re-opninga og sjå taubanen i aksjon!

Publikum møter på Nes i Årdal fredag 17. juni klokka 17.00.

Bagasje blir sendt til Åse med taubanen.
Publikum må gå opp bakkane slik folk på Åse gjorde før dei fekk veg.

På Åse er det geiter på bøen, fyr i grillen, servering av pølser og storslegen utsikt til Årdal og vakre Ryganfossen.

Magne Leirflåt og nevøen Trond Leirflåt fortel om livet på fjellgarden, om taubanen og om restaureringa.