Assembly point 3447280 1920

Møteplassar

Me ønskjer å skapa gode og attraktive møteplassar for alle.

For at lokalmiljøet i Hjelmeland skal fungere godt for alle er vi helt avhengig av å skape gode og attraktive møteplasser der alle er inkludert. Vi har allereie ei rekke foreiningar og lag som har svært god oppslutting i befolkninga og som samlar sine medlemmer på ulike møteplasser. I tillegg ønskjer me å skapa møteplassar som kan være til felles nytte og hygge. Gode opplevingar skapas ofte i møte mellom menneske, gode opplevingar er naudsynt for eit godt omdømme.