Hjelmeland utsikt - foto Kari Dolmen Aarhus

Foto: Kari Dolmen Aarhus

Kommunale tomter

Kommunen har bruk for fleire innbyggarar, - både som grunnlag for auka lokal service og trivsel, - og ikkje minst som arbeidstakarar i eit svært aktivt lokalt næringsliv. På denne bakgrunn er det lagt stort vinn på å ha eit breitt tilbod av mest mogeleg klargjorde bustadtomter kring i kommunen å tilby til ei kvar tid.

Tomter som er klar i kommunale byggefelt

  • Mælandsmoen i Jøsenfjorden
  • Melslia i Årdal
  • Prestagardsmarka på Hjelmeland

Prisar

Oversikt over kva ei kommunal tomt kostar.

Ta gjerne kontakt med Jone Fuglesten for meir informasjon:

  • Telefon 404 39 140
  • E-post postmottak@hjelmeland.kommune.no